Zaporne zlomky odcitani

01
01
02
03
04
05
06

Zaporne zlomky odcitani

4

Název materiálu2) Sčítání a odčítání zlomků Příklad: vypočtěte součet i rozdíl Úkol: vymyslete sousedovi po levici čtyři příklady se zápornými zlomky a sami vyřešte příklady, které soused po pravici vymyslel Vám.Zlomky | Školáci.com - pro rodiče a učiteleZlomky 1 – procvičení krácení a rozšiřování zlomků, zlomek a desetinné číslo, porovnávání zlomků. Zlomky 2 – procvičení sčítání a odčítání zlomků, smíšených čísel. Zlomky 3 – procvičení násobení a dělení zlomků. Hry na výuku matematiky, OpakováníSČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ - najdeme společného jmenovatele (vezmeme toho většího jmenovatele a postupně ho násobíme dokud nepůjde vydělit druhým jmenovatelem); společnýho jmenovatele vydělíme prvním jmenovatelem a Tabulka s větami k nastříháníZlomek je v základním tvaru, jestliže jsou v čitateli a jmenovateli nesoudělná čísla.. Rozšířit zlomek znamená násobit čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly.. Odčítání zlomků není komutativní.

Číslo

4

Zlomek - pojem 74.. Zlomky, desetinná čísla, složená čísla. Násobení zlomku přirozeným číslem. Sčítání a odčítání záporných zlomků 100.Příručka pro přepis černotisku do bodového písma (písemné sčítání, odčítání , násobení a dělení) Jestliže čitatel nebo jmenovatel je číslo záporné nebo desetinné, zapisuje se zlomek důsledně podle základních pravidelSada 32_INOVACE_07 - Sada výukových materiálů pro výuku a slouží žákům k zopakování postupu při sčítání a odčítání zlomků podpořeného vizuální zlomku 2 VY_32_Inovace_07_19_S N7_ Zlomky jmenovatel, zlomková čára, desetinný zlomek , smíšené číslo, základní tvar, vztah zlomku a jedničky).cgi.math.muni.cz/kriz/analyza/kap3.htmlZnaménko polynomu — intervaly, kde je polynom kladný, resp. záporný . Řešení. a) Kvadratický trojčlen ve jmenovateli má diskriminant záporný , takže jej nelze rozložit v . Formální rozklad na parciální zlomky je tvaruststandard-6lete Zlomek , základní tvar zlomku . Smíšená čísla a jejich převádění na desetinná čísla nebo zlomky . Zapsat záporné a kladné číslo a zobrazit je na číselné ose. Grafické sčítání, odčítání úhlů. Grafické násobení a dělení úhlů dvěma.